Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Čhanyā, returned 6 record(s).

H    1 »

1 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143397

Author

Čhanyā,

Title

Phutthasātsanā kap singwǣtlō̜m / Phra Mahā Čhanyā Sutthiyānō

Imprint

Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Thammasaphā, [1993]
2 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147842

Author

Phrǣyư̄amai,

Title

Khō̜ngwisēt čhāk phra / Phrǣyư̄amai

Imprint

[Bangkok : Sangūansī Tuwayānon, 2521 i.e. 1978]

Author

Wičhaičhanyā
3 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143776

Author

Čhanyā,

Title

Thamma chamra kānmư̄ang / Phra Mahā Čhanyā Sutthiyānō

Imprint

Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Thammasaphā, [1991?]
4 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153844

Author

Čhanyā,

Title

Buddha's socio-political ideas / Phramaha Chanya Khongchinda

Imprint

New Delhi : Navrang, 1993
5 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143041

Title

Kānʻaphiprāi thāng wichākān nai ʻōkāt chalō̜ng khrop rō̜p 12 pī khō̜ng Sathāban Wičhai Sangkhom, Mahāwitthayālai Chīang Mai rư̄ang Phutthasātsanā kap lōkānuwat læ botbāt khō̜ng sathāban wičhai tō̜ panhā phūmiphāk / ʻaphiprāi dōi Phra Mahā Čhanyā Sutthiyānō ... [et al.]

Imprint

[Chiang Mai] : Sathāban Wičhai Sangkhom, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2537 [1994]

Author

Čhanyā,
6 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154192

Title

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Rō̜ng ʻAmmāt Thō Khun ʻAphirakčhanyā (Prư̄ang Kō̜ngsamut), Tō̜. Chō̜., Tō̜. Mō̜. na mēn Wat Makutkasattriyārām Wanphrưhatsabō̜dī thī 1 Kumphāphan 2533

Imprint

[Bangkok : s.n., 1990]

Author

ʻAphirakčhanyāH    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—20 Indica et Buddhica Publishers