Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = An-Che, Li returned 622 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 622 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140069

Author

Fang, Litian

Title

Sui Tang fo jiao / [Fang Litian zhu]

Imprint

Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2006
2 of 622 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127153

Title

Simhalānuvāda sahita Dhammapadaya

Imprint

1966

Author

Nanaratana, Weligama,
3 of 622 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153546

Title

Lavaǐn ėgshig : Burkhan shashny sudlal, mėdėėlliǐn sėtgu̇u̇l = Labai-yin egsig

Imprint

[Ulaanbaatar] : Gandan Tėgchėnlin Khiǐd, 1996-
4 of 622 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142817

Author

Chen, Jianmin

Title

Han yi Fo fa jing yao yuan li shi xiu zhi ti xi biao / zhu shu Chen Jianmin ; bian yi Lin Yutang

Imprint

Taibei Shi : Ding xin wen ju yin shua you xian gong si, 1995

Author

Lin, Yutang

Author

Chen, Jianmin
5 of 622 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131031

Title

Tuo lin si = Ntho-ling monastery / [Xizang Zi zhi qu wen wu guan li ju bian ; zhu bian Pengcuolangjie ; fu zhu bian Zhang Jianlin]

Imprint

Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 2001

Author

Phun-tshogs-rnam-rgyal,

Author

Zhang, Jianlin
6 of 622 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141655

Author

Liu, Liqian

Title

Liu Liqian Zang xue zhu yi wen ji, za ji / Liu Liqian zhu yi

Imprint

Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2000
7 of 622 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000106317

Title

Review of Bedouin of Northern Arabia: Traditions of al-Dhafir by Bruce Ingham

Author

Lancaster, Fidelity

Author

Lancaster, William

Host item

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London  51:2 336-337 1988
8 of 622 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134113

Author

Huixiang,

Title

Gu Qingliang zhuan / [Huixiang]. Guang Qingliang zhuan / [Yanyi]. Xu Qingliang zhuan / [Zhang Shangying] ; Chen Yangjiong, Feng Qiaoying jiao zhu [san shu]

Imprint

Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1989

Author

Chen, Yangjiong

Author

Feng, Qiaoying

Author

Yanyi,

Author

Zhang, Shangying,
9 of 622 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129234

Title

Ėrdėm Soëlyn Khu̇rėėlėn / [zakhiral Sh. Soninbai͡ar]

Imprint

Ulaanbaatar Khot : Mongolyn Burkhany Shashinty Tȯv, Gandantėgchėnlin Khiĭd, 2008

Author

Soninbai͡ar, Sh
10 of 622 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144245

Author

Pan, Wenliang

Title

Xiao pu sa / Pan Wenliang zhu

Imprint

Taibei Shi : Ding yuan wen hua shi ye you xian gong si, Min guo 79 [1990]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers