Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Bai, Huawen returned 6 record(s).

H    1 »

1 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131049

Author

Bai, Huawen

Title

Fo jiao tu shu fen lei fa / Bai Huawen bian zhu

Imprint

Beijing : Beijing tu shu guan chu ban she, 2001
2 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152799

Author

Bai, Huawen

Title

Han hua fo jiao yu fo si / Bai Huawen zhu

Imprint

Beijing : Beijing chu ban she, 2003
3 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153039

Title

Zhongguo fo si zhi cong kan xu bian / [bian ji Yangzhou Guangling shu she] ; zhu bian Bai Huawen, Liu Yongming, Zhang Zhi

Imprint

Nanjing Shi : Jiangsu gu ji chu ban she, 2001

Author

Bai, Huawen

Author

Liu, Yongming

Author

Zhang, Zhi
4 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153170

Author

Li, Dingxia

Title

Fo jiao zao xiang shou yin / Li Dingxia, Bai Huawen zhu

Imprint

Beijing : Beijing Yanshan chu ban she, 2000

Author

Li, Dingxia

Author

Bai, Huawen
5 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152678

Author

Bai, Huawen

Title

San sheng shi shang jiu jing hun : Zhongguo gu dai xiao shuo yu zong jiao / Bai Huawen zhu

Imprint

Beijing : Beijing chu ban she, 2005
6 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153400

Author

Bai, Huawen

Title

Han hua fo jiao fa qi fu shi lue shuo / Bai Huawen

Imprint

Beijing : Shang wu yin shu guan : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1998H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers