Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Boldbaatar, Zhigzhidiĭn, returned 5 record(s).

H    1 »

1 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156280

Author

Boldbaatar, Zhigzhidiĭn,

Title

Mongolyn burkhany shashny lam khuvrag / Borzhigin-Tavt Zhigzhidiĭn Boldbaatar ; khi͡anan ni͡agtalsan Sh. Choĭmaa

Imprint

Ulaanbaatar Khot : Mongol Ulsyn Ikh Surguuliĭn Tu̇u̇khiĭn Sudalgaany Khu̇rėėlėn, 2010

Author

Choĭmaa, Sh
2 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152688

Author

Chuluunbaatar, L.

Title

Shanzavyn i͡aam i͡uu khiĭzh baĭv / Luvsanzhavyn Chuluunbaatar ; khi͡anan ni͡agtalsan Zh. Boldbaatar

Imprint

Ulaanbaatar : MUIS, 2005

Author

Boldbaatar, Zhigzhidiĭn,
3 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130906

Author

TS͠oodol, Ichinkhorloogiĭn

Title

Ogtorguĭn chimėg Amarbaia͠sgalant khiĭdiĭn tu̇u̇khėn shastir orshivoĭ / Ichinkhorloogiĭn TS͠oodol ; khia͠nan magadlasan Zh. Boldbaatar

Imprint

Ulaanbaatar : 'Uranbishrėlt' Khėvlėliĭn Gazar, 2002

Author

Boldbaatar, Zhigzhidiĭn,
4 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132039

Author

Zhamsranzhav, G.

Title

VIII Bogd Khaan : Zhavzandamba Agvaanluvsan Choĭzhini͡am Danzanvanchig Balsambuu / [erȯnkhiĭ ėrkhlėgch, L. Tu̇dėv ; zokhiogch Khȯvduud Gombyn Zhamsranzhav ; tu̇u̇khiĭn magadlagch, Borzhigin Zhigzhidiĭn Boldbaatar ; ėrkhlėn niĭtlėgch Ni͡amzhavyn Dugarsu̇rėn]

Imprint

Ulaanbaatar : Khaadyn San, 1998

Author

Tu̇dėv, L.

Author

Boldbaatar, Zhigzhidiĭn,

Author

Dugarsu̇rėn, Ni͡amzhavyn
5 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131535

Author

Zhamsranzhav, G.

Title

IV Bogd Zhavzanluvsantu̇vdėnvaanchigzhigmėdzhamt͡s / [zokhiogch, Khȯvgu̇u̇d Gombyn Zhamsranzhav, Borzhigin Zhigzhidiĭn Boldbaatar ; ėrkhlėn niĭtlėgch Sharnuud Ni͡amzhavyn Dugarsu̇rėn ; erȯnkhiĭ ėrkhlėegch, L. Tu̇dėv]

Imprint

Ulaanbaatar : Khaadyn San, 2000

Author

Boldbaatar, Zhigzhidiĭn,

Author

Dugarsu̇rėn, Ni͡amzhavyn

Author

Tu̇dėv, L.H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—20 Indica et Buddhica Publishers