Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Chân Tính, returned 8 record(s).

H    1 »

1 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156653

Title

Phật pháp nhiệm mầu. chủ nhiệm Thích Chân Tính ; nhân vật, Diệu Phước

Imprint

[Hà Nội] : Tp. HCM : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Chùa Hoằng Pháp, [2011]

Author

Chân Tính,
2 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156654

Title

Phật pháp nhiệm mầu. chủ nhiệm Thích Chân Tính ; nhân vật, Nguyễn Hướng Dương

Imprint

[Hà Nội] : Tp. HCM : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Chùa Hoằng Pháp, [2011]

Author

Chân Tính,
3 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156655

Title

Phật pháp nhiệm mầu. chủ nhiệm Thích Chân Tính ; nhân vật, Châu Thanh-Huyền Châu

Imprint

[Hà Nội] : Tp. HCM : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Chùa Hoằng Pháp, [2011]

Author

Chân Tính,
4 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156351

Title

Cảm ơn vô thường / Thích Chân Tính

Imprint

[Hà Nội] : TP. HCM : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Chùa Hoằng Pháp, [2010]

Author

Chân Tính,
5 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156371

Title

Khóa tu mùa hè. Thích Chân Tính, chủ nhiệm

Imprint

[Hà Nội] : Tp. HCM : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Chùa Hoằng Pháp, [2010]

Author

Chân Tính,
6 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156381

Title

Phật pháp nhiệm mầu. chủ nhiệm Thích Chân Tính ; nhân vật, Ngô Tấn Hào, Minh Thiền

Imprint

[Hà Nội] : Tp. HCM : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Chùa Hoằng Pháp, [2010]

Author

Chân Tính,
7 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156406

Title

Vẫn còn hạnh phúc

Imprint

[Hà Nội] : TP. HCM : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Chùa Hoằng Pháp, [2010]

Author

Chân Tính,
8 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140301

Title

Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp / Thích Chân Tính, chủ biên

Imprint

Hà Nội : Nhà xuất bản Tôn giáo, 2005

Author

Chân Tính,H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers