Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Chen, Ming returned 5 record(s).

H    1 »

1 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133287

Title

Shi da ming si / Chen Ming zhu bian

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1992

Author

Chen, Ming
2 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141858

Author

Chen, Shaoming

Title

Jin dai Zhongguo si xiang shi lue lun / Chen shaoming, Shan Shilian, Zhang Yongyi zhu

Imprint

[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 1999

Author

Shan, Shilian

Author

Zhang, Yongyi
3 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134005

Title

Gong xian Tianlong shan Xiangtang shan Anyang shi ku diao ke / Zhongguo mei shu quan ji bian ji wei yuan hui ; [ben juan zhu bian Chen Mingda ; fu zhu bian Ding Mingyi]

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1989

Author

Chen, Mingda,

Author

Ding, Mingyi
4 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000207370

Title

Review of Values and Life Styles in Urban Asia: A Cross-Cultural Analysis and Sourcebook Based on the Asiabarometer Survey of 2003 by Takashi Inoguchi, Miguel Basáñez, Akihiko Tanaka, Timur Dadabaev

Author

Chen, Xiangming

Host item

The Journal of Asian Studies  65:2 398-400 2006
5 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132408

Author

Wang, Dong

Title

Jianzhen dong du = Jian zhen dong du / Wang Dong, Chen Pengming zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1996

Author

Chen, PengmingH    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—20 Indica et Buddhica Publishers