Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Chen, Xing, returned 6 record(s).

H    1 »

1 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129808

Author

Chen, Xing,

Title

Shuo bu jin de Li Shutong / Chen Xing zhu

Imprint

Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2005
2 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130736

Author

Chen, Xing,

Title

Baima Hu pan hua Hongyi / Chen Xing zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong da tu shu gu fen you xian gong si, Minguo 91 [2002]
3 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133328

Author

Chen, Xing,

Title

Hongyi da shi yu wen hua ming liu / Chen Xing zhu

Imprint

Gaoxiong Shi : Fo guang chu ban she, Min guo 81 [1992]
4 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141796

Title

'Fa lun gong yu xie jiao / Chen Hongxing, Dai Chenjing zhu bian

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 1999

Author

Chen, Hongxing

Author

Dai, Chenjing
5 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129807

Author

Chen, Xing,

Title

Li Shutong tu zhuan / Chen Xing zhu

Imprint

Wuhan Shi : Hubei ren min chu ban she : Jing xiao Hubei Sheng xin hua shu dian, 2005
6 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132261

Author

Chen, Xing,

Title

Hongyi da shi xin zhuan : dui shi yi ren mo tan de yi shi / Chen Xing zhu

Imprint

Taibei Xian : Taibei Xian Yonghe Shi : Xin chao she ; Dai li shang Mao Yuan you xian gong si, 1996H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers