Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Chen, Yan, returned 5 record(s).

H    1 »

1 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141577

Author

Chen, Yangjiong

Title

Zhongguo Jing tu zong tong shi / Chen Yangjiong zhu

Imprint

Nanjing Shi : Jiangsu gu ji chu ban she, 2000
2 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134113

Author

Huixiang,

Title

Gu Qingliang zhuan / [Huixiang]. Guang Qingliang zhuan / [Yanyi]. Xu Qingliang zhuan / [Zhang Shangying] ; Chen Yangjiong, Feng Qiaoying jiao zhu [san shu]

Imprint

Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1989

Author

Chen, Yangjiong

Author

Feng, Qiaoying

Author

Yanyi,

Author

Zhang, Shangying,
3 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136408

Author

Dpaʼ-bo-rdo-rje,

Title

ʼJam dbyaṅs chos skor bkaʼ rgya ma : a highly esoteric instruction on the practice of comtemplative identification of Mañjughoṣa and Rje Rin-po-che / set down by Grub-chen Dpaʼ-bo-rdo-rje (Bla-ma Dbu-ma-pa Brtson-ʼgrus-seṅ-ge). ʼJam dbyaṅs chos skor gyi lhan thabs gsal byed mun sel sgron me : further instructions on the practice / by one Bla-ma Bstan-ʼdzin [i.e. ʼJam-dbyaṅs-ʼphrin-las]

Imprint

New Delhi : Nawang Sopa, 1979

Author

ʼJam-dbyaṅs-ʼphrin-las, ʼBrug-la Mkhan-chen
4 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156763

Author

Chen, Yan,

Title

Ru, shi, dao de sheng tai zhi hui yu yi shu su qiu / Chen Yan, Zhao Yu, Li Lin zhu

Imprint

Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2012

Author

Zhao, Yu

Author

Li, Lin
5 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140742

Author

Chen, Yan,

Title

Ru shi dao bei jing xia de Tang dai shi ge / Chen Yan, Li Hongchun zhu = Poetry in Tang dynasty influenced by Confucianism, Buddhism and Taonism [sic] / Chen Yan, Li Hongchun

Imprint

Beijing : Kunlun chu ban she, 2003

Author

Li, Hongchun,H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers