Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Chin, Hong-s��p returned 11 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136399

Author

Chin, Hong-sŏp

Title

Kankoku no butzusō

Imprint

1979
2 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136400

Author

Chin, Hong-sŏp

Title

Kankoku no sekibutsu

Imprint

1979
3 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137092

Author

Chin, Hong-sŏp

Title

Hanʼguk ŭi pulsang

Imprint

1976
4 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132531

Author

Chin, Hong-sŏp

Title

Hanʼguk ŭi sŏkcho misul / Chin Hong-sŏp chŏ

Imprint

Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Munye Chʻulpʻansa, 1995
5 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146980

Author

Myŏng, Chin-hong

Title

Sŭngnyŏ ka moksa toeda : sŭngbang ŭi tanjang / Myŏng Chin-hong chŏ

Imprint

Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Kyŏnghaktang, 1981
6 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135780

Author

Hwang, Su-yŏng,

Title

Hanʼguk Pulsang sambaeksŏn / Hwang Su-yŏng, Chin Hong-sŏp, Chŏng Yŏng-ho

Imprint

Kyŏnggi-do Sŏngnam-si : Hanʼguk Chŏngsin Munhwa Yŏnʼguwŏn, 1982

Author

Chin, Hong-sŏp

Author

Chŏng, Yŏng-ho,
7 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130399

Author

Chin, Hong-sŏp

Title

Pulsang / kŭl Chin Hong-sŏp ; sajin An Chang-hŏn, Son Chae-sik

Imprint

Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Taewŏnsa, 1989

Author

An, Chang-hŏn,

Author

Son, Chae-sik
8 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129586

Title

Chilli ŭi pit Pirojana Puchʻŏ = Vairocana Buddha / [kŭl Chin Chŏng-hwan]

Imprint

Kyŏngsang-bukto Kyŏngju-si : Kungnip Kyŏngju Pangmulgwan, 2007

Author

Chin, Chŏng-hwan
9 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135233

Author

Chin, Hong-sŏp

Title

Kaemoksa chŏntʻapchi chŏn Oksansa tʻapchi palgul chosa pogo / [pʻyŏnjip Ihwa Yŏja Taehakkyo Pangmulgwan]

Imprint

Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Ihwa Yŏja Taehakkyo Chʻulpʻanbu, 1984
10 of 11 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131936

Title

1998 Fo jiao jian zhu she ji yu fa zhan guo ji yan tao hui hui yi shi lu lun wen ji = The 1998 international symposium on design & developmeay [i.e. development] of Buddhist architcture [i.e. architecture] / zhu ban dan wei Jue feng Fo jiao yi shu wen hua ji jin hui, Zhonghua hui ju Fo xue hui ; Zan zhu dan wei Guo jia wen hua yi shu ji jin hui, Zhonghua Fo si wen jiao ji jin hui

Imprint

Xinzhu Shi : Jue feng Fo jiao yi shu wen hua ji jin hui, 1998H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers