Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Chu-an returned 818 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 818 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145011

Author

Dongchu,

Title

Bu bian / Shi Dongchu bian zhu

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dongchu chu ban she : Yin xing zhe Zhonghua fo jiao wen hua guan, min guo 76 [1987]
2 of 818 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145013

Author

Dongchu,

Title

Zhongguo fo jiao jin dai shi / Shi Dongchu bian zhu

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dongchu chu ban she : Yin xing zhe Zhonghua fo jiao wen hua guan, min guo 76 [1987]
3 of 818 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000149196

Author

Chūtai,

Title

Kanchū roku

Imprint

48 [1973]

Author

Chūtai,

Author

Kajitani, Sōnin,
4 of 818 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139711

Title

Rama byōsan chōsa hōkoku: tōkeihen

Imprint

6(1939)

Author

Masuda, Akira
5 of 818 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127824

Author

Chu, Bosi

Title

Shancai qiu dao ji / Chu Bosi zhu

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, min guo 70 [1981]
6 of 818 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139437

Author

Schlingloff, Dieter

Title

Buddistische Stotras aus ostturkistanischen Sanskrittexten

Imprint

Berlin, Akademie-Verlag, 1955
7 of 818 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145336

Author

Dongchu,

Title

Min zhu shi ji di fo jiao ; Fo jiao wen hua zhi chong xin ; Jiang zong tong yu fo jiao / Shi Dongchu bian zhu

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dongchu chu ban she, min guo 75 [1986]
8 of 818 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134447

Title

Ganzi Zang hua / [bian ji Sichuan min zu chu ban she]

Imprint

Chengdu : Sichuan min zu chu ban she, 1987
9 of 818 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000148588

Title

Sung tsʻang i chen Pao lin chuan, Chʻuan teng yü ying chi

Imprint

1975

Author

Chih-chü, Shih,

Author

Tao yüan, Shih

Author

Li, Tsun hsü,
10 of 818 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135883

Title

Dazu shi ke / Yongchuan Diqu wen hua ju, Dazu xian wen wu bao guan suo, Sichuan she ying xue hui Yongchuan zhi hui bian ; [she ying Gao Qi ... et al. ; zhuan wen Guo Xiangying]

Imprint

Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1981

Author

Gao, Qi

Author

Guo, XiangyingH    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers