Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Damrongrāchānuphāp, returned 18 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139216

Author

Damrongrāchānuphāp,

Title

Tamnān Phraphutthačhēdī / phraniphon Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp

Imprint

[Bangkok : ʻOngkān Khā khō̜ng Khurusaphā, 2503 [1960]
2 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132680

Title

Čhotmāihēt Phrarātchawang Bāng Paʻin læ Wat Niwētthammaprawat

Imprint

[Bangkok] : Mūnnithi Somdet Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp læ Mō̜m Čhao Čhongčhitthanō̜m Ditsakun Phrathidā rūam kap Kō̜ng Čhotmāihēt hǣng Chāt, Krom Sinlapākō̜n, [1994]

Author

Damrongrāchānuphāp,
3 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138657

Author

Damrongrāchānuphāp,

Title

Tamnān Phraphutthačhēdī phraniphon Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp ; Mō̜m Čhao Suphattharadit Ditsakun songtham chœ̄ngʻat phœ̄mtœ̄m

Imprint

[Bangkok : Lūang Samritwitsawakam], 2510 [1967]
4 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139156

Author

Damrongrāchānuphāp,

Title

Rư̄ang Phra Rūang, Thīeo Mư̄ang Phra Rūang Khamʻān læ Khamplǣ čharưk Sukhōthai. Suphasit Phra Rūang. Traiphūm Phra Rūang chabap Hō̜samut hǣng Chāt

Imprint

[Bangkok] : Sinlapā Bannākhān, [2504 i.e. 1961]
5 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139214

Author

Damrongrāchānuphāp,

Title

Rư̄ang praditsathān phrasong Sayāmmawong nai Langkāthawīp / Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp song rīaprīang mư̄a Phō̜. Sō̜. 2457 thawāi Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Čhaofā Krom Phrayā Naritsarānuwattiwong

Imprint

[Bangkok] : Khana Song, 2503 [1960]

Author

Wachirayānawong,
6 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126265

Author

Damrongrāchānuphāp,

Title

Taṃṇāl Buddhacetīy Krum Braḥ Daṃruṅrājānubhāb drâṅ braḥnibandh ; Braḥ Mahā Bidūr Krasem prea ceñ bī Syām bhāsā makajā Khmaer bhāsā

Imprint

Bhnaṃbeñ : Roṅbumb Qâlpaer Bartai, 1929

Author

Bidūr,
7 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126266

Author

Damrongrāchānuphāp,

Title

Tamnān phraparit Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Krommaphra Damrongrāchānuphāp song phraniphon

Imprint

[Bangkok] : Ratchabandit Saphā, 2472 [1929]
8 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152421

Title

Nangsư̄ sūatmon plǣ chabap Hō̜ Phrasamut Wachirayān

Imprint

[Bangkok : Rān Nangsư̄ Thā Chāng, 2008?]

Author

Damrongrāchānuphāp,
9 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000155693

Author

Damrongrāchānuphāp,

Title

Monuments of the Buddha in Siam / by Prince Damrong Rājānubhāb ; translated by Sulak Sivaraksa and A.B. Griswold ; with footnotes by Prince Subhadradis Dsikul and A.B. Griswold

Imprint

Bangkok : Siam Society, 1973

Author

Sulak Sivaraksa

Author

Griswold, Alexander B.
10 of 18 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137870

Author

Damrongrāchānuphāp,

Title

Čhotmāihēt rayathāng sēnābō̜dī Krasūang Mahātthai sadet trūat rātchakān hūamư̄ang nai Rō̜. Sō̜. 117, 119

Imprint

[Bangkok : ʻUsā Chaiyanām, 2515 i.e. 1972]

Author

Phra ThēpsumēthīH    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers