Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Don-grub-phun-tshogs returned 1319 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 1319 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133439

Title

Pokok pemikiran operasional Temu Pelajar VI Majelis Agama Buddha Niciren Syosyu Indonesia, tahun 1992

Imprint

Jakarta : Panitia Nasional Temu Pelajar VI Majelis Agama Buddha Niciren Syosyu Indonesia, [1992]
2 of 1319 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145011

Author

Dongchu,

Title

Bu bian / Shi Dongchu bian zhu

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dongchu chu ban she : Yin xing zhe Zhonghua fo jiao wen hua guan, min guo 76 [1987]
3 of 1319 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145013

Author

Dongchu,

Title

Zhongguo fo jiao jin dai shi / Shi Dongchu bian zhu

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dongchu chu ban she : Yin xing zhe Zhonghua fo jiao wen hua guan, min guo 76 [1987]
4 of 1319 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145966

Author

Fang, Dongmei

Title

Zhongguo da sheng fo xue / [zhu zuo zhe Fang Dongmei]

Imprint

Taibei Shi : Li ming wen hua shi ye gong si, min guo 73 [1984]
5 of 1319 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146299

Title

Nasehat perkawinan agama Buddha dan pendidikan kependudukan-keluarga berencana dalam agama Buddha

Imprint

[Jakarta] : Dikeluarkan atas kerjasama Departemen Agama Republik Indonesia dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Biro Penerangan dan Motivasi, 1983
6 of 1319 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000000381

Title

Laporan tahunan / Dinas Purbakala Republik Indonesia

Imprint

Djakarta : Dinas Purbakala Republik Indonesia, Archaeological Service of Indonesia, 1950-1954
7 of 1319 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141225

Title

Hua lin / [Shanghai long hua gu si, Beijing da xue dong fang xue yan jiu yuan, Nan kai da xue dong fang wen hua yan jiu yuan zhu ban]

Imprint

Beijing : Zhonghua shu ju, 2001-
8 of 1319 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142002

Title

Masao Abe : a Zen life of dialogue / edited by Donald W. Mitchell

Imprint

Boston : C.E. Tuttle, 1998

Author

Mitchell, Donald W.
9 of 1319 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142041

Author

Bstan-ʼdzin-rgya-mtsho,

Title

Spiritual advice for Buddhists and Christians / His Holiness the Dalai Lama ; edited by Donald W. Mitchell

Imprint

New York : Continuum, 1998

Author

Mitchell, Donald W.
10 of 1319 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145336

Author

Dongchu,

Title

Min zhu shi ji di fo jiao ; Fo jiao wen hua zhi chong xin ; Jiang zong tong yu fo jiao / Shi Dongchu bian zhu

Imprint

Taibei Shi Beitou qu : Dongchu chu ban she, min guo 75 [1986]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers