Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Du, Jiwen returned 6 record(s).

H    1 »

1 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141219

Title

Fo jiao xiao ci dian / zhu bian Du Jiwen, Huang Mingxin

Imprint

Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2001

Author

Du, Jiwen

Author

Huang, Mingxin
2 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143410

Author

Du, Jiwen

Title

Zhongguo chan zong tong shi / Du Jiwen, Wei Daoru zhu

Imprint

[Nanjing shi] : Jiangsu gu ji chu ban she : Faxing Jiangsu sheng xin hua shu dian, 1993

Author

Wei, Daoru
3 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152815

Author

Du, Jiwen

Title

Zhongguo fo jiao yu Zhongguo wen hua / Du Jiwen zhu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2003
4 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140665

Title

Fo jiao wen hua da ci dian / [zhu bian Du Jiwen, Huang Mingxin]

Imprint

[Taibei] : Xin chuan chu ban she, Minguo 92 [2003]

Author

Du, Jiwen

Author

Huang, Mingxin
5 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143692

Title

Fo jiao shi / zong zhu bian Ren Jiyu ; ben shu zhu bian Du Jiwen

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991

Author

Ren, Jiyu,

Author

Du, Jiwen
6 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139979

Title

Fo jiao shi = Fojiaoshi / Du Jiwen zhu bian ; Ren Jiyu zong zhu bian ; [ben shu zhuan gao ren Ye Luhua ... et al.]

Imprint

Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2006

Author

Ye, Luhua

Author

Du, Jiwen

Author

Ren, Jiyu,H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers