Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Du, Songbo returned 5 record(s).

H    1 »

1 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145338

Author

Du, Songbo

Title

Chan shi yi zhan deng / Du Songbo zhu

Imprint

Taibei Shi : Han guang wen hua shi ye gong si ; New York, N.Y. (34 W. 32nd St., 9th Fl., New York 10001) : Niu yue fa xing suo Highlight International New York, min guo 75 [1986]
2 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133049

Author

Du, Songbo

Title

Chan men kai wu shi er bei shou / Du Songbo zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993
3 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143113

Author

Du, Songbo

Title

Zhi zhi zhai chan xue lun wen ji / Du Songbo zhu

Imprint

Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Min guo 83 [1994]
4 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140067

Author

Du, Songbo

Title

Zhi zhi zhai gu xi xue shu lun wen zi xuan ji / zhu zuo zhe Du Songbo

Imprint

Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju you xian gong si, 2006
5 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000148337

Author

Du, Songbo

Title

Chan xue yu Tang Song shi xue / Du Songbo zhu

Imprint

Taibei Shi : Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 65 [1976]H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers