Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Dunhuang yan jiu yuan (China) returned 14 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129625

Title

China Dunhuang / edit Dunhuang Research Academy

Imprint

Nanjing : Jiangsu Fine Arts Publishing House, 2006
2 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132953

Title

Dunhuang shi ku yi shu. [Dunhuang yan jiu yuan, Jiangsu mei shu chu ban she bian ; zhu bian Duan Wenjie ; bian zhu Duan Wenjie ; she ying Wu Jian]

Imprint

[Nanjing] : Jiangsu mei shu chu ban she, 1993-< >

Author

Duan, Wenjie
3 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134444

Title

Dunhuang cai su / Zhongguo mei shu quan ji bian ji wei yuan hui [bian ; ben juan bian zhe Dunhuang yan jiu yuan ; zhu bian Duan Wenjie ; fu zhu bian Shi Weixiang, Ye Wenxi]

Imprint

Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo, 1987

Author

Duan, Wenjie

Author

Shi, Weixiang

Author

Ye, Wenxi
4 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131233

Title

Dunhuang : a centennial commemoration of the discovery of the cave library / [compiled by] Dunhuang Research Institute ; [chief editor, Zhang Wenbin]

Imprint

Beijing : Chicago : Morning Glory Publishers ; Distributed by Art Media Resources, 2000

Author

Zhang, Wenbin
5 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131237

Title

Dunhuang yan jiu wen ji. Dunhuang yan jiu yuan bian

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu min zu chu ban she, 2000
6 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131314

Title

Wuwei Tianti Shan shi ku / Dunhuang yan jiu yuan, Gansu Sheng bo wu guan bian zhu ; Zhang Xuerong, He Jingzhen, Wu Yiru zhi bi

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2000

Author

Zhang, Xuerong

Author

He, Jingzhen

Author

Wu, Yiru
7 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132915

Author

Wang, Fanzhou

Title

Dunhuang seng shi jiao ji / Wang Fanzhou ; Xi bei shi fan da xue gu ji zheng li yan jiu suo, Dunhuang yan jiu yuan Dunhuang yi shu yan jiu suo he bian

Imprint

Lanzhou : Gansu ren min chu ban she, 1994
8 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132048

Title

Anxi Yulin ku / Dunhuang yan jiu yuan bian

Imprint

Beijing : Wen wu zhu ban she, 1997
9 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134326

Author

Duan, Wenjie

Title

Dunhuang shi ku yi shu lun ji / Duan Wenjie zhu ; Dunhuang yan jiu yuan bian

Imprint

Lanzhou : Gansu ren min chu ban she : Gansu sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
10 of 14 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130701

Title

Tonkō : Tonkō Zōkyōdō hakken 100-shūnen kinen / Tonkō Kenkyūin henshū

Imprint

Beijing : Chao hua chu ban she, 2002

Author

Shi, Weixiang

Author

Sheng, Yanhai

Author

Yokoyama, YoshioH    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers