Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Guo, Xiangying returned 2 record(s).

H    1 »

1 of 2 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135883

Title

Dazu shi ke / Yongchuan Diqu wen hua ju, Dazu xian wen wu bao guan suo, Sichuan she ying xue hui Yongchuan zhi hui bian ; [she ying Gao Qi ... et al. ; zhuan wen Guo Xiangying]

Imprint

Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1981

Author

Gao, Qi

Author

Guo, Xiangying
2 of 2 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133558

Title

Zhongguo Dazu shi ke / Chongqing Dazu shi ke yi shu bo wu guan bian ; Wang Qingyu zhu bian ; fu zhu bian Guo Xiangying, Li Fangyin ; she ying Lu changlin ... [et al.] ; tu pian shuo ming Li Fangyin, Hu Liangxue, Zhou Zhengyong ; zhuan wen Zeng jianwei, Chen Zhuo, Guo Xiangying

Imprint

Jiulong : Xianggang Zhuhai chu ban you xian gong si, 1991

Author

Wang, Qingyu

Author

Lu, Changlin

Author

Zeng, Jianwei

Author

Chen, Zhuo

Author

Guo, XiangyingH    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers