Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Hu, Shi, returned 93 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 93 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127986

Title

Hokekyō no sekai / Nichirenshū Shinbunsha hen

Imprint

Tōkyō : Kōdansha, 1988
2 of 93 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129551

Author

Wang, Shunqi

Title

Ren jian Mile / Fenghua Shi zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui bian ; [zhuan wen Wang Shunqi, Xia Mingren]

Imprint

Ningbo Shi : Ningbo chu ban she, 2008

Author

Xia, Mingren
3 of 93 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137923

Author

Kudō, Gishū,

Title

Ningen no genten

Imprint

[47 i.e. 1972]

Author

Shinran,
4 of 93 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142858

Author

Hu, Shi,

Title

Hu Shi ji / Huang Xianian zhu bian

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995

Author

Huang, Xianian
5 of 93 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129609

Title

Kanzeonji. [henshū Kyūshū Rekishi Shiryōkan]

Imprint

[Dazaifu-shi] : Tōkyō : Kyūshū Rekishi Shiryōkan ; Hatsubaisho Yoshikawa Kōbunkan, 2007
6 of 93 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000137546

Title

Kyūshū no kogawara to jiin

Imprint

1974
7 of 93 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000150584

Author

Huang, Shih-fu

Title

Fo chiao kai lun

Imprint

[1967]
8 of 93 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141493

Title

Fo jiao de shou yin / [bian zhe quan fo bian ji bu]

Imprint

Taibei Shi : Quan fo wen hua shi ye you xian gong si , 2000
9 of 93 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000151300

Author

Huineng,

Title

Yukcho pŏppo tanʼgyŏng

Imprint

2986 [1960]

Author

Fahai,

Author

Kim, Tʻaeksŏng
10 of 93 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000148623

Author

Chʻao-hung, Shih,

Title

Hsüeh-feng Ju-huan ho shang shou sung chi

Imprint

64 [1975]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers