Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Huang, Xianian returned 17 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142819

Author

Chen, Yuan,

Title

Chen Yuan ji / Huang Xianian zhu bian

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995

Author

Huang, Xianian
2 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142864

Author

Juzan,

Title

Juzan ji / Huang Xianian zhu bian

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995

Author

Huang, Xianian
3 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142889

Author

Liang, Qichao

Title

Liang Qizhao ji / Huang Xianian zhu bian

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao , 1995

Author

Huang, Xianian
4 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142893

Author

Lü, Cheng,

Title

Lü Cheng ji / Huang Xianian zhu bian

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995

Author

Huang, Xianian
5 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142927

Author

Ouyang, Jian,

Title

Ouyang Jingwu ji / Huang Xianian zhu bian

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995

Author

Huang, Xianian
6 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142970

Author

Taixu,

Title

Taixu ji / Huang Xianian zhu bian

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995

Author

Huang, Xianian
7 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142973

Author

Tang, Yongtong,

Title

Tang Yongtong ji / Huang Xianian zhu bian

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995

Author

Huang, Xianian
8 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142999

Author

Yang, Wenhui,

Title

Yang Renshan ji / Huang Xianian zhu bian

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995

Author

Huang, Xianian
9 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143000

Author

Yinshun

Title

Yinshun ji / Huang Xianian zhu bian

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995

Author

Huang, Xianian
10 of 17 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143003

Author

Yuanying,

Title

Yuanying ji / Huang Xianian zhu bian

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995

Author

Huang, XianianH    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers