Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Huang-po, returned 238 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 238 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000148902

Author

Bodhidharma,

Title

Ta-mo ssu hsing kuan

Imprint

63 [1974]

Author

Huang-po, fl 842-850
2 of 238 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000150584

Author

Huang, Shih-fu

Title

Fo chiao kai lun

Imprint

[1967]
3 of 238 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129371

Title

Dunhuang bi hua yi shu ji cheng yu chuang xin guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji = Dunhuangbihuayishu jichengyuchuangxin guojixueshuyantaohuilunwenji / Dunhuang yan jiu yuan bian

Imprint

Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2008

Author

Duan, Wenjie
4 of 238 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132915

Author

Wang, Fanzhou

Title

Dunhuang seng shi jiao ji / Wang Fanzhou ; Xi bei shi fan da xue gu ji zheng li yan jiu suo, Dunhuang yan jiu yuan Dunhuang yi shu yan jiu suo he bian

Imprint

Lanzhou : Gansu ren min chu ban she, 1994
5 of 238 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134221

Title

Dunhuang yu yan wen xue lun wen ji / Hangzhou da xue gu ji yan jiu suo, Zhejiang sheng Dunhuang xue yan jiu hui, Zhongguo Dunhuang Tulufan xue hui yu yan wen xue fen hui he bian

Imprint

Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
6 of 238 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000000165

Title

Dun huang yan jiu

Imprint

Lan zhou : Dun huang yan jiu yuan, 1983-
7 of 238 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141219

Title

Fo jiao xiao ci dian / zhu bian Du Jiwen, Huang Mingxin

Imprint

Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2001

Author

Du, Jiwen

Author

Huang, Mingxin
8 of 238 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141267

Author

Bouchard, Dave

Title

Buddha in the garden / David Bouchard ; paintings by Zhong-Yang Huang

Imprint

Vancouver : Raincoast Books, 2001

Author

Huang, Zhong-Yang,
9 of 238 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000151631

Author

Tsung-kao,

Title

Hyŏntʻo chuhae Sŏjang

Imprint

[1955]

Author

Hui-jan,

Author

Huang, Wên-chʻang,

Author

An, Chinho,
10 of 238 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152058

Author

Huang, Chʻan-hua

Title

Chung-kuo fo chiao shih

Imprint

29 [1940]H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers