Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Jing, returned 178 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 178 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145386

Author

Jingxing,

Title

Chan zuo ru men / bian shu zhe Shi Jingxing

Imprint

Taibei Shi : Ling shan jiang tang : Liu tong chu Ling shan jiang tang chu ban bu, min guo 75 [1986]

Author

Jingxing,
2 of 178 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147632

Title

Eno kenkyu

Imprint

53 [1978]

Author

Huineng,

Author

Huineng,
3 of 178 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128024

Title

Amituo jing shu chao, yao jie jiang yi, tong zan shu he kan / Zhuhong ... [et al.] shu

Imprint

Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, Minguo 78 [1989]

Author

Zhuhong,

Author

Yuanying,

Author

Kuiji,
4 of 178 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154471

Title

Fangshan shi jing ti ji hui bian / [Beijing tu shu guan jin shi zu, Zhongguo fo jiao tu shu wen wu guan shi jing zu bian]

Imprint

Beijing : Shu mu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
5 of 178 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144175

Author

Jicang,

Title

Wuliangshou jing yi shu / Jicang zhuan. Guan Wuliangshoufo jing yi shu / Huiyuan zhuan. Amituo jing yi ji / Zhiyi zhuan

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1990

Author

Huiyuan,

Author

Zhiyi,
6 of 178 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000000164

Title

Wen xian

Imprint

Bei jing : Shu mu wen xian chu ban she, 1979-
7 of 178 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000000282

Title

Gu gong xue kan

Imprint

Beijing : Forbidden City Publishing House, 2004-

Imprint

Beijing : Zijincheng chu ban she, 2004-
8 of 178 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000000327

Title

Dun huang tu lu fan yan jiu

Imprint

Bei jing : Bei jing da xue chu ban she, 1996-
9 of 178 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000000631

Title

Yan jing xue bao

Imprint

Bei jing : Yan jing da xue ha fo yan jing xue she, 1932-1937

Imprint

Bei jing : Yan jing da xue tu shu guan, 1927-1931

Imprint

Bei jing : Yan jing da xue ha fo yan jing xue she bei jing ban gong chu, 1927-1951
10 of 178 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132971

Title

Longmen liu san diao xiang ji / Longmen shi ku yan jiu suo bian ; [zhuan wen Chen Zhejing, Wen Yucheng, Wang Zhen'guo ; cai tu she ying Chen Zhejing]

Imprint

Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she : quan guo Xin hua shu dian jing xiao, 1993

Author

Chen, Zhejing

Author

Wen, Yucheng

Author

Wang, Zhen'guoH    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers