Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Kim, Han-yong, returned 16 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000216221

Title

Obituary: Harold Monk Vinacke (1893-1981)

Author

Kim, Han-Kyo

Author

Power, Paul F.

Host item

The Journal of Asian Studies  41:2 443 1982
2 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132816

Author

Kim, Han-gon

Title

Hanʼguk ŭi pulgasaŭi / Kim Han-gon chiŭm

Imprint

Sŏul-si : Saenal, 1994
3 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147770

Author

Kim, Han-gyu,

Title

Namchʻŏn Sŏnsa munjip

Imprint

1978

Author

Kang, Sŏk-chu,
4 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144185

Author

Kim, Han-yung

Title

Pulgyo ŭi sasang kwa yŏksa / Kim Han-yung pʻyŏnjŏ

Imprint

Sŏul : Uri Chʻulpʻansa, 1990
5 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000222736

Title

Review of The Recorded Sayings of Layman P'ang: A Ninth-Century Zen Classic by Ruth Fuller Sasaki, Yoshitaka Iriya, Dana R. Fraser

Author

Kim, Chan-Hie

Host item

Journal of the American Academy of Religion  43:1 96, 98 1975
6 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133085

Author

Kim, Han-gyu,

Title

Namchʻŏn [i.e. Namchŏn] pŏmmuk

Imprint

Sŏul : Pulgwang Chʻulpʻanbu, 1993
7 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133086

Author

Kim, Han-yong,

Title

Ŏl : Kim Han-yong sajinjip

Imprint

Sŏul : Hoyŏng, 1993
8 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126523

Title

Kinh Pháp cú = Dhammapada : nguyên tác Pali, bản dịch Việt ngữ cùng với câu chuyện dẫn tích tóm tắt và chú thích / người dịch, Phạm-Kim-Khánh

Imprint

[Saigon : s.n.], 1971

Author

Nārada,

Author

Phaṃ, Kim Khánh
9 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131695

Author

Kim, Han-yong,

Title

Sŏkkuram : Kim Han-yong sajinjip = Sokkuram grotto : photographs by Kim Han-yong

Imprint

Sŏul-si : Nunpit, 1999
10 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000213797

Title

Review of Communism in Korea by Robert A. Scalapino, Chong-Sik Lee

Author

Kim, Han-Kyo

Host item

The Journal of Asian Studies  33:1 135-138 1973H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers