Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Kumarajiva, returned 46 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 46 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128239

Title

Maka hannya haramitsukyō

Imprint

1980

Author

Kumārajīva,

Author

Tanaka, Masaru,
2 of 46 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128275

Author

Yamada, Mumon,

Title

Yuimagyō hōwa

Imprint

[1968-]

Author

Kumārajīva,
3 of 46 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141670

Author

Nāgārjuna,

Title

Thập nhị môn luận : luận về mười hai cửa / Long Thọ (Nàgàrjuna) ; dịch giả Hoa ngữ, Tam tạng Pháp sư Cưu ma la thập ; dịch giả Việt ngữ, Thích Viên Lý

Imprint

Monterey Park, CA : Viện triết lý Việt Nam và triết học thế giới, 2000

Author

Kumārajīva,

Author

Viên Lý,
4 of 46 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138858

Title

Fan wang Pʻu-sa chieh ching

Imprint

2509 [1965]

Author

Kumārajīva,
5 of 46 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127353

Title

The Pratyutpanna Samadhi Sutra / translated by Lokakṣema ; translated from the Chinese (Tashō volume 13, number 418) by Paul Harrison. The ʹSurangama Samadhi Sutra translated by Kumārajīva ; translated from the Chinese (Taishō volume 15, number 642) by John McRae

Imprint

Berkeley, CA : Numata Center, 1997

Author

Lokakṣema

Author

Harrison, Paul M.

Author

Kumārajīva,

Author

McRae, John R.,
6 of 46 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127508

Author

Kim, Ki-chʻu

Title

Yumagyŏng taegangnon / Kumarasŭp yŏk ; Kim Ki-chʻu kangnon

Imprint

Pusan-si : Porim Sŏnwŏn, 1983

Author

Kumārajīva,
7 of 46 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127516

Title

The Lotus Sutra / translated from the Chinese of Kumārajīva (Taishō, Volume 9, Number 262) by Kubo Tsugunari and Yuyama Akira

Imprint

Berkeley, Calif. : Numata Center for Buddhist Translation and Research, 1993

Author

Kumārajīva,

Author

Kubo, Tsugunari,

Author

Yuyama, Akira
8 of 46 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127838

Title

Miao fa lian hua jing fang bian pin / shu xie zhe Nengcifashi ; [Jiumoluoshi yi]

Imprint

[Hong Kong] : Xin'guangbiqiu, 1979

Author

Nengcifashi

Author

Kumārajīva,
9 of 46 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127929

Title

San shi er zhuan ti Jin gang jing / Jiumoluoshi yi

Imprint

[Tianjin shi] : Tianjin gu ji shu dian ying yin ; Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1985

Author

Kumārajīva, d. 412?
10 of 46 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128541

Title

Miao fa lian hua jing / Hongxue bian

Imprint

Chengdu : Ba Shu shu she, 2002

Author

Hongxue,

Author

Kumārajīva,H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers