Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Lü, Cheng, returned 7 record(s).

H    1 »

1 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142893

Author

Lü, Cheng,

Title

Lü Cheng ji / Huang Xianian zhu bian

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995

Author

Huang, Xianian
2 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147501

Author

Lü, Cheng,

Title

Zhongguo fo xue yuan liu lue jiang / Lü Cheng zhu

Imprint

Beijing : Zhonghua shu ju, 1979
3 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143881

Author

Lü, Cheng,

Title

Lü Cheng fo xue lun zhu xuan ji

Imprint

Jinan : Qi lu shu she, 1991
4 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146067

Author

Lü, Cheng,

Title

Fo jiao yan jiu fa / Lü Cheng bian shu

Imprint

Taibei Xindian : Chang chun shu shu fang, min guo 73 [1984]
5 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128361

Author

Lü, Bicheng,

Title

Kuan Wuliangshoufo jing shi lun

Imprint

68 [1979]
6 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143880

Author

Lü, Cheng,

Title

Fo jiao yan jiu fa / Lü Cheng zhu

Imprint

Yangzhou Shi : Jiangsu Guangling gu ji ke yin she, 1991
7 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154493

Title

Zhongguo fo jiao ren wu yu zhi du / Lü Cheng deng zhu

Imprint

Taibei Shi : Hui wen tang chu ban she, min guo 76 [1987]

Author

Lü, Cheng,H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers