Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Lan, Chi-fu returned 7 record(s).

H    1 »

1 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000148993

Author

Lan, Chi-fu

Title

Sui tai Fo chiao shih shu lun

Imprint

63 [1974]
2 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138620

Title

Pramūan rabīap kānpokkhrō̜ng Khana Song / rūaprūam læ banyāi dōi Wichīan ʻĀkātsarœ̄k

Imprint

[Bangkok] : Kō̜ng Ngān Lēkhāthikān Mahāthērasamākhom, Krom Kānsātsanā, 2511 [1968]

Author

Wichīan ʻĀkātsarœ̄k
3 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136321

Title

Fo hsiang hua chi shih wang tʻu = Portraits depicting Buddha Bodhisattvas and Ten Kings of Hell

Imprint

China Cosmos Pub. House, [1979?]

Author

Weng, Wen-wei

Author

Lan, Chi-fu
4 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141491

Title

ʻĒkkasān sưksā chapho̜ kō̜ranī rư̄ang wikrit satthā khō̜ng prachāchon Thai tō̜ Phutthasātsanā nai patčhuban sanœ̄ tō̜ Sathāban Čhittawitthayā Khwāmmankhong, Sathāban Wichākān Pō̜ngkan Prathēt, Kō̜ng Banchakān Thahān Sūngsut ; dōi Naksưksā Laksut Kānpatibatkān Čhittawitthayā Fāi ʻAmnūaikān Run thī 86 Khana thī 4

Imprint

[Bangkok] : Sathāban Čhittawitthayā Khwāmmankhong, Sathāban Wichākān Pō̜ngkan Prathēt, Kō̜ng Banchakān Thahān Sūngsut, 2543 [2000]
5 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000149701

Author

Faxian,

Title

Hokken den

Imprint

46(1971)

Author

Nagasawa, Kazutoshi,

Author

Yang, Xuanzhi,
6 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000150534

Author

Xuanzang,

Title

Si-yu-ki. Buddhist records of the Western World. Translated from the Chinese of Hiuen Tsiang (A.D. 629) by Samuel Beal

Imprint

New York, Paragon Book Reprint Corp., 1968

Author

Beal, Samuel,

Author

Faxian,

Author

Yang, Xuanzhi,
7 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000138943

Title

Prawat Wat Kǣophičhit læ prawat Čhangwat Prāčhīn Burī

Imprint

[Prāčhīn Burī : Wat Kǣophičhit], 2507 [1964]H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers