Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Li, Song, returned 6 record(s).

H    1 »

1 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131710

Author

Li, Song,

Title

Shanxi fo jiao yi shu / Li Song zhu ; [zhu bian Wang Tingmei]

Imprint

Taibei Shi : Yi shu jia chu ban she : Zong jing xiao yi shu tu shu gong si, 1999

Author

Wang, Tingmei
2 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141590

Author

Duan, Xiaohua

Title

Hong tu, chan chuang : Jiangxi chan zong wen hua yan jiu / Duan Xiaohua, Liu Songlai zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2000

Author

Liu, Songlai
3 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143176

Author

Li, Yuansong,

Title

Xian dai ren ru he xue chan : chao yue xin ling di mao dun yu bu an / Li Yuansong zhu

Imprint

Taibei Shi : Zhonghe Shi : Xian dai chan chu ban she ; Zong jing xiao Xu sheng tu shu you xian gong si, 1994
4 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000102665

Title

Review of Usage of Pronouns, Address and Relationship Terms in Chinese by Siew-Yue Killingley

Author

Lianyi, Song

Host item

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London  67:3 429-430 2004
5 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130806

Author

Li, Song,

Title

Chang'an yi shu yu zong jiao wen ming / Li Song zhu

Imprint

Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2002
6 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130807

Author

Li, Song,

Title

Sui Tang ren wu diao ke yi shu / Li Song bian zhu

Imprint

Changsha Shi : Hunan mei shu chu ban she, 2002H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers