Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Liang-chieh, returned 98 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 98 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134113

Author

Huixiang,

Title

Gu Qingliang zhuan / [Huixiang]. Guang Qingliang zhuan / [Yanyi]. Xu Qingliang zhuan / [Zhang Shangying] ; Chen Yangjiong, Feng Qiaoying jiao zhu [san shu]

Imprint

Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1989

Author

Chen, Yangjiong

Author

Feng, Qiaoying

Author

Yanyi,

Author

Zhang, Shangying,
2 of 98 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144245

Author

Pan, Wenliang

Title

Xiao pu sa / Pan Wenliang zhu

Imprint

Taibei Shi : Ding yuan wen hua shi ye you xian gong si, Min guo 79 [1990]
3 of 98 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145868

Author

Zhao, Liangjie

Title

Di zang Pusa ben yuan jing wei shi guan, Fo shuo lun zhuan wu dao zui fu bao ying jing guan shu he ding ben / Zhao Liangjie zhu shu

Imprint

Taibei Shi : Qian hua chu ban she, 1985

Author

Zhao, Liangjie
4 of 98 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141349

Author

Li, Zheliang

Title

Zhongguo chan shi / Li Zheliang zhu

Imprint

Chongqing : Chongqing chu ban she, 2001
5 of 98 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142889

Author

Liang, Qichao

Title

Liang Qizhao ji / Huang Xianian zhu bian

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao , 1995

Author

Huang, Xianian
6 of 98 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152225

Author

Liang, Qichao,

Title

Fo xue yan jiu shi ba pian

Imprint

25 [1936]
7 of 98 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126363

Author

Hsieh, Wu-liang

Title

Fo hsüeh ta kang

Imprint

19 [1930]
8 of 98 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145328

Author

Chen, Hailiang

Title

Ru he zuo fo jiao tu / Chen Hailiang bian zhu

Imprint

Taibei Xian Xindian Shi : Chang chun shu shu fang, min guo 75 [1986]
9 of 98 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147311

Title

Fo xue yu ren sheng

Imprint

68 [1979]

Author

Liang, Qichao,

Author

Zhang, Zhenji,
10 of 98 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131711

Author

Liang, Li

Title

Mile fo / bian wen Liang li ; hui tu Zhang Hong deng hui

Imprint

Beijing : Dong fang chu ban she, 1999

Author

Zhang, HongH    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers