Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Liu, Ming-Wood, returned 8 record(s).

H    1 »

1 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143182

Author

Liu, Ming-Wood,

Title

Madhyamaka thought in China / by Ming-Wood Liu

Imprint

Leiden ; New York : E.J. Brill, 1994
2 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128821

Author

Liu, Luming

Title

Jin guang ming jing / Lai Yonghai zhu bian, Liu Luming yi zhu

Imprint

Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2012

Author

Lai, Yonghai,
3 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000104807

Title

The Chinese Madhyamaka Practice of 'P'an-Chiao': The Case of Chi-Tsang

Author

Liu, Ming-Wood

Host item

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London  56:1 96-118 1993
4 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153039

Title

Zhongguo fo si zhi cong kan xu bian / [bian ji Yangzhou Guangling shu she] ; zhu bian Bai Huawen, Liu Yongming, Zhang Zhi

Imprint

Nanjing Shi : Jiangsu gu ji chu ban she, 2001

Author

Bai, Huawen

Author

Liu, Yongming

Author

Zhang, Zhi
5 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140159

Author

Liu, Ming-Wood,

Title

Zhongguo fo jiao si xiang shu yao / Liao Minghuo zhu

Imprint

Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, 2006
6 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156262

Title

Wu bai luo han / zhu bian Liu Fangming ; hui hua Li Zongyi

Imprint

Yangzhou Shi : Guang ling shu she, 2010

Author

Liu, Fangming

Author

Li, Zongyi
7 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133527

Title

Nantong zhou wu shan quan zhi / [Liu Mingfang zhu i.e. zuan xiu]

Imprint

[Yangzhou shi] : Jiangsu Guangling gu ji ke yin she, 1991

Author

Liu, Mingfang
8 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136221

Author

Liu, Mingfang

Title

Baohua shan zhi / [Liu Mingfang zhuan]

Imprint

Taiwan Taibei : Ming wen shu ju, 1980H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Tabulae . Lexica . Repositorium
Indica et Buddhica  Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—19 Indica et Buddhica Publishers