Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Luo, Weiguo returned 7 record(s).

H    1 »

1 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141355

Author

Luo, Weiguo

Title

Fo jiao yu ren sheng / Luo Weiguo zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 2001
2 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132825

Author

Luo, Weiguo

Title

Hua shuo Mile / Luo Weiguo zhu

Imprint

Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1994
3 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131954

Author

Luo, Weiguo

Title

Hua shuo Dizang / Luo Weiguo zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1998
4 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131955

Author

Luo, Weiguo

Title

Hua shuo Puxian / Luo Weiguo zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1998
5 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131956

Author

Luo, Weiguo

Title

Hua shuo Wenshu / Luo Weiguo zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1998
6 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152839

Author

Luo, Weiguo

Title

Hua yu bin fen : Fo jiao yu wen xue yi shu = Huayu binfen / Luo Weiguo zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing jing xiao, 2003
7 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133370

Author

Luo, Weiguo

Title

Hua shuo Guanyin / Luo Weiguo zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai shu dian : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1992H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers