Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng returned 4 record(s).

H    1 »

1 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147220

Author

Phra Thēpwēthī

Title

Pāthakathā Kōmon Khīmthō̜ng pračham pī 2523 rư̄ang Chāophut kap chatākam khō̜ng sangkhom / Phra Rātchwō̜ramunī (Prayut Payuttō) sadǣng

Imprint

Thon Buri : Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng : tūathǣnčhamnāi, Sưksit Sayām, 2523 [1980]
2 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147097

Title

ʻUdomkhati phư̄a sangkhom : rūam pāthakathā Kōmon Khīmthō̜ng 2519-2522

Imprint

Krung Thēp ... : Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng : Sưksit Sayām čhatčhamnaī, 2523 [1980]

Author

Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng
3 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133211

Title

ʻAnuthinphāp 60 pī Sūan Mōk : prathīp tham hǣng Sayām / čhattham dōi Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng ... [et al.] ; bannāthikān, ʻŌ̜rasī Ngāmwitthayāphong

Imprint

Krung Thēp : Samnakphim Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng, 2535 [1992]

Author

ʻŌ̜rasī Ngāmwitthayāphong
4 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136820

Title

Phrasong kap kānphatthanā chumchon : kānpatirūp chīwit chāobān thī Yokkrabat

Imprint

Krung Thēp : Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng : Tūathǣnčhamnāi, Sư̄ksit Sayām, 2520 [1977]H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers