Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Ma, Shichang, returned 2 record(s).

H    1 »

1 of 2 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156209

Title

Maijishan Shiku yan jiu = MaijiShanshikuyanjiu / Maijishan Shiku yi shu yan jiu suo bian ; zhu bian Ma Shichang ; fu zhu bian Dongshan Jianwu, Wei Wenbin

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she, 2010

Author

Ma, Shichang,

Author

Higashiyama, Kengo,

Author

Higashiyama, Setsuko

Author

Wei, Wenbin,
2 of 2 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131119

Author

Ma, Shichang,

Title

Zhongguo fo jiao shi ku kao gu wen ji / Ma Shichang zhu = Essays on the Buddhist cave temples of China / Ma Shichang

Imprint

Xinzhu Shi : Jue feng fo jiao yi shu wen hua ji jin hui, 2001H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers