Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Minh Châu, returned 15 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134361

Author

Minh Châu,

Title

Hsuan Tsang, the pilgrim and scholar / Huyền Trang, nhà chiêm bái và học giả / bản dịch, Thích nữ Trí Hải by Bhikshu Minh Châu =

Imprint

Sepulveda, CA : Phật-Học-Viện Quốc-Tế, 2532 [1988]

Author

Minh Châu,
2 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126434

Title

Trung bộ kinh = Majjhima nikāya : Pāli-Việt đối chiếu / Tỳ kheo Thích Minh Châu, dịch và chú thích

Imprint

[Saigon] : Tu Thư Đại Học Vạn Hạnh, 1973-<1974 >

Author

Minh Châu,
3 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126522

Title

Những ngày và những lời dạy cuối cùng của Đức Phật / Thích Minh-Châu dịch

Imprint

[Saigon] : Ban Tu thư Đại-học Vạn-Hạnh, 1967

Author

Minh Châu,
4 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126552

Author

Anuruddha

Title

Abhidhammatthasańgaha = Thắng pháp tập yếu luận, hay môn tâm-lý học của đạo Phật / [Anuruddha] ; Thích-Minh-Châu dịch và giải

Imprint

[Saigon] : Ban Tu-Thư, Viện Đại-học Vạn-Hạnh, 1966-

Author

Minh Châu, Thích
5 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126564

Title

Kinh lời vàng = Dhammapada / Thích Minh-Châu

Imprint

[San Francisco, CA.] : Từ Quang, 1977

Author

Minh Châu,
6 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126621

Title

Trường bộ kinh = Dīgha-Nikāya : Pāli-Việt dối chiếu / Thích-Minh-Châu

Imprint

[Saigon] : Ban Tu Thư, Viện Đại học Vạn Hạnh, <1967 >-1972

Author

Minh Châu,
7 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126778

Author

Minh Châu,

Title

The Chinese Madhyama āgama and the Pāli Majjhima nikāya : a comparative study / Bhikṣu Thich Minh Chau

Imprint

Delhi : Motilal Banarsidass Publishers, 1991
8 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143892

Author

Minh Châu,

Title

Từ điển Phật học Việt Nam / Thích Minh Châu, Minh Chi

Imprint

Hà Nội : Khoa học xã hội, 1991

Author

Minh Chi
9 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144215

Author

Minh Châu,

Title

Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi : tuyển tập / Thích Minh Châu

Imprint

[TP. Hồ Chí Minh] : Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ban báo chí, in ấn và xuất bản, 1990
10 of 15 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126729

Title

Chuyện tiền thân đức Phật / Thích Minh Châu dịch

Imprint

[TP. Hồ Chí Minh] : Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, 1991-

Author

Minh Châu,H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers