Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Nyan, Saya returned 7 record(s).

H    1 »

1 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000126963

Title

Paramaṭṭha dīpanī

Imprint

1938

Author

Nyan, Saya
2 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127069

Author

Nyan, Saya

Title

Meitta thok ạhpwịn lotswē

Imprint

1299 [1937]
3 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127127

Author

Buddhaghosa

Title

Paạmathttạ zāwtika

Imprint

1938

Author

Nyan, Saya
4 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139432

Author

Nyan, Saya

Title

Thangayạna thwe thwe kyi nyo bwe

Imprint

1955
5 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127130

Author

Myobyingyi, Sayadaw

Title

Thīngyo ạdeikpe kauk

Imprint

1936

Author

Nyan, Saya
6 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152142

Author

Kaviñāṇadhaja,

Title

Sạtụ girị shụ bwe kyān / Taung Lēi Lōn Hsạ ya taw ; Hsạ ya Nyan kyat mạ kyị shụ pyin hsin thi

Imprint

Yan kon : Thụdammạwạti, 19<29 >-<38 > [v. 1, 1938]

Author

Nyan, Saya
7 of 7 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127550

Author

Buddhaghosa

Title

Dhammasaṅgaṇī Palị taw ị ạ hpwịn Aṭṭhasālinī aṭṭhakathā pat. [yēi thu] Shin Buddhaghosa. Hsạ ya Nyan kyī kyat pyin hsin thi

Imprint

Yan kon, Hanthawạti, 1951

Author

Nyan, SayaH    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers