Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Ouyang, Jian, returned 6 record(s).

H    1 »

1 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142927

Author

Ouyang, Jian,

Title

Ouyang Jingwu ji / Huang Xianian zhu bian

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995

Author

Huang, Xianian
2 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147544

Author

Ouyang, Jian,

Title

Jingwu nei xue

Imprint

68 [1979]
3 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000149295

Author

Ouyang, Jian,

Title

Zai jia bi du nei dian

Imprint

[1973]
4 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147832

Author

Ouyang, Jian,

Title

Wei shi jiang yi

Imprint

67 [1978]
5 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142426

Author

Ouyang, Jian,

Title

Kong xue za zhu / Ouyang Jingwu zhu

Imprint

Jinan : Shandong ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1997
6 of 6 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142677

Author

Ouyang Jian,

Title

Bei fen er hou you xue : Ouyang Jian wen xuan / Wang Lequan bian xuan

Imprint

Shanghai : Shanghai yuan dong chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1996

Author

Wang, Leiquan,H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers