Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Phrǣyư̄amai, returned 5 record(s).

H    1 »

1 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136954

Author

Phrǣyư̄amai,

Title

Lūangta chut phlēng sātsanā : (yō̜t naksīasala khō̜ng lōk) / khō̜ng Phrǣyư̄amai

Imprint

Krung Thēp : Samnak Nangsư̄ Thammmabūchā khō̜ng Khana Phœ̄iphrǣ Withī Kāndamnœ̄n Chīwit ʻAn Prasœ̄t, [25]20 [1977]
2 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136955

Author

Phrǣyư̄amai,

Title

Lūangtā tō̜n pe pakathā Phrǣyư̄amai

Imprint

Krung Thēp : Samnak Nangsư̄ Thammabūchā, [1977]
3 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000147842

Author

Phrǣyư̄amai,

Title

Khō̜ngwisēt čhāk phra / Phrǣyư̄amai

Imprint

[Bangkok : Sangūansī Tuwayānon, 2521 i.e. 1978]

Author

Wičhaičhanyā
4 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154151

Author

Phrǣyư̄amai,

Title

Thamma čhāk lūangtā / Phrǣyư̄amai

Imprint

Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Panyā : Rūam Prāt čhatčhamnāi, 2534 [1991]
5 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136017

Author

Phrǣyư̄amai,

Title

Wātha lūangtā / ʻPhrǣyư̄amaiʼ ; rūaprūam dōi Chalœ̄msī Chētrakān

Imprint

Kō̜thō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Chalœ̄msī Chētrakān, [2524 i.e. 1981]

Author

Chalœ̄msī Chētrakān

Author

Chō̜. SǣngsukH    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers