Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Somphō̜n Bunyakhup, returned 1 record(s).

H    

1 of 1 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154296

Title

ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Somphō̜n Bunyakhup, Mō̜. Pō̜. Chō̜., Mō̜. Wō̜. Mō̜. na mēn lūang nā phlapphlā ʻitsariyāphō̜n Wat Thēpsirinthrāwat, Wansao thī 8 Karakadākhom Phutthasakkarāt 2532

Imprint

[Bangkok : Thānphūying Thatsanī Bunyakhup, 2532 i.e. 1989]

Author

Somphō̜n Bunyakhup,

Author

Phra RātchathammanithētH    Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers