Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Sumana, Bhaddanta, returned 4 record(s).

H    1 »

1 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139589

Author

Sumana, Bhaddanta,

Title

Gạtị wịthuddị kyịn sin tạ yā kyī / Mō hnyīn Hsạ ya taw [i.e. Bhaddanta Summana]

Imprint

Yan kon : Ū Kāwwịdạ, 1310 [1948]
2 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139590

Author

Sumana, Bhaddanta,

Title

Kambạ chān thā thin hkān sa kyī / Mō hnyīn Hsạ ya taw

Imprint

Yan kon : Ū Kāwwịdạ, [1948]
3 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000139591

Author

Sumana, Bhaddanta,

Title

Let twẹi Pathtān hsā myī kyān / Mō hnyīn Hsạ ya taw [i.e. Bhaddanta Sumana] ; Kyūn ywa tāw yạ Hsạ ya taw bụ yā kyī hnịn Ū Wịmạlạ tọ htauk hkan pyin hsin kyạ thi

Imprint

Yan kon : Ū Kāwwịdạ, 1310 [1948]

Author

Kyūnywatāwyạ,
4 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152368

Author

Sumana, Bhaddanta,

Title

Wịpạthạna ạ lok pēi sin tạ yā kyī, hnịn wịpạthạna wihtị ạ sā sā / Mō hnyīn Tāw yạ Ko taw kyī [Baddantạ Sumana] ; Ū Bạ Thīn kyī kyat thi

Imprint

Mon ywa : Tāing Lōn Meik hswei, 1293 [1931]H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers