Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Viên Trí, returned 9 record(s).

H    1 »

1 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142006

Title

Phật giáo và tâm lý học hiện đại / chủ biên, Bồ đề học xã ; dịch giả, Thćh Viên Lý

Imprint

Monterey Park, CA : Viện triét lý Việt Nam và triết học thế giới, 1998

Author

Viên Lý,
2 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152974

Author

Nguyễn, Hùng Hậu

Title

Đại cương triết học Phật giáo Việt Nam / Nguyễn Hùng Hậu (Minh Không)

Imprint

Hà Nội : Khoa học xã hội, 2002-
3 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142182

Author

Shengyan,

Title

Công năng tọa thiền / Pháp sư Thanh Nghiêm ; dịch giả, Jacqueline Nguyễn Thúy Phượng

Imprint

[Monterey Park, CA] : Viện triết lý Việt Nam & triết học thế giới, 1998

Author

Nguyễn, Jacqueline Thúy Phượng
4 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145267

Title

Mấy vấn đề về Phật giáo và lịch sử tư tưởng Việt Nam

Imprint

Hà Nội : Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam, Viện triết học, 1986
5 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143658

Title

History of Buddhism in Vietnam / editor, Nguyen Tai Thu ; authors, Minh Chi ... [et al.]

Imprint

Hanoi : Social Sciences Pub. House, 1992

Author

Nguyễn, Tài Thư

Author

Minh Chi
6 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142414

Author

Nguyễn, Hùng Hậu

Title

Lược khảo tư tưởng thiền trúc lâm Việt Nam / Nguyễn Hùng Hậu

Imprint

Hà Nội : Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 1997
7 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156633

Title

Đi tìm thần tượng. TT. Thích Viên Trí

Imprint

[Hà Nội] : Tp. HCM : Nhà xuất bản Tôn giáo ; Chùa Hoằng Pháp, [2011]

Author

Viên Trí,
8 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142670

Author

Nguyễn, Hùng Hậu

Title

Góp phần tìm hiểu tư tưởng triết học Phật giáo Trần Thái Tông / Nguyễn Hùng Hậu

Imprint

Hà Nội : Khoa học xã hội, 1996
9 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154112

Title

Studies in the Buddhist epistemological tradition : proceedings of the Second International Dharmakīrti Conference, Vienna, June 11-16, 1989 / edited by Ernst Steinkellner

Imprint

Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1991

Author

Steinkellner, ErnstH    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers