Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Wang, Lu returned 8 record(s).

H    1 »

1 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141449

Author

Wang, Luping

Title

Da sheng fo xue yu zhong ji guan huai / Wang Luping zhu

Imprint

Chengdu : Ba shu shu she : Xin hua shu dian jing xiao, 2001
2 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142211

Author

Wang, Lu

Title

Zou chu xue yu : Zang zhuan fo jiao sheng ji lu / Wang Lu zhu

Imprint

Xining : Qinghai ren min chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 1998
3 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129936

Author

Wang, Luxiang,

Title

Shen ming zhi di : si guan, shi ku, fo ta, ling mu / Wang Luxiang zhu ; Yan Zhongyi, Xue Yuyao she

Imprint

Beijing Shi : Wen hua yi shu chu ban she, 2005
4 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130769

Author

Guo, Zaiyi,

Title

Guo Zaiyi wen ji / [Guo Zaiyi zhu ; Zhang Yongquan, Wang Yunlu, Fang Yixin zhu bian]

Imprint

Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2002-

Author

Zhang, Yongquan,

Author

Wang, Yunlu

Author

Fang, Yixin,
5 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131517

Author

Wang, Luxiang,

Title

Shen ren gong ju (Xizang) = Living with deities they worship (Tibet) / [zhu bian Xiao Jia ; zhuan wen Wang Luxiang ; she ying Xiao Jia ; fan yi Huang Jigong]

Imprint

Hangzhou Shi : Zhejiang ren min mei shu zhu ban she, 2000

Author

Xiao, Jia

Author

Huang, Jigong
6 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145963

Author

Dixian,

Title

Nian fo san mei bao wang lun shu / jiang shu zhe Dixian da shi

Imprint

Taibei Shi : Fo jiao chu ban she : Zong liu tong chu Fo jiao shu ju, Min guo 73 [1984]

Author

Feixi,
7 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152963

Author

Li, Xiaorong

Title

Bian wen jiang chang yu Hua Fan zong jiao yi shu / zuo zhe Li Xiaorong. Lu Xun yu zong jiao wen hua / zuo zhe Wang Jiaping. Feiming chuang zuo zhong de fo jiao se cai / zuo zhe Ji Zhenxing

Imprint

Gaoxiong Xian Dashu Xiang : Fo guang shan wen jiao ji jin hui, 2002

Author

Wang, Jiaping,

Author

Ji, Zhenxing,
8 of 8 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000152805

Author

Blo-bzaṅ-lhun-grub,

Title

Sngags kyi spyi don rgyud sde rgya mtshoʼi gru gzings zhes bya baʼi don bkral baʼi tshul du gsang chen rdo rje theg paʼi rnam gzhag gsal bar bstan pa rig ʼdzin dgaʼ ston zhes bya ba bzhugs so = A festivity of the Vajradharas, a lucid commentary on general presentation of secret Vajrayana as elucidated in the 'vessel traversing the ocean of tantra' / Gu-shri Chos-rje Blo-bzang-lhun-grub (1781-1859) ; edited by Ngawang Lungtok

Imprint

Dharamsala, H.P. : Library of Tibetan Works & Archives, 2003

Author

Ngawang LungtokH    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers