Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Xiang, Chu returned 4 record(s).

H    1 »

1 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135883

Title

Dazu shi ke / Yongchuan Diqu wen hua ju, Dazu xian wen wu bao guan suo, Sichuan she ying xue hui Yongchuan zhi hui bian ; [she ying Gao Qi ... et al. ; zhuan wen Guo Xiangying]

Imprint

Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1981

Author

Gao, Qi

Author

Guo, Xiangying
2 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133703

Author

Xiang, Chu

Title

Dunhuang wen xue cong kao / Xiang Chu zhu

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1991
3 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130933

Author

Xiang, Chu

Title

Zhu ming zhong nian yu yan xue jia zi xuan ji : Xiang Chu juan = Zhuming zhongnian yuyanxuejia zixuanji

Imprint

Hefei Shi : Anhui jiao yu chu ban she, 2002
4 of 4 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129557

Author

Xiang, Chu

Title

Xiang Chu lun Dunhuang xue / Xiang Chu zhu

Imprint

Shanghai Shi : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2008H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers