Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Xu, Yangzhu returned 5 record(s).

H    1 »

1 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145305

Title

Zhong guan yu kong yi / [ben shu zuo zhe Guashengjin Longzhen deng zhu ; ben shu yi zhe Xu Yangzhu deng yi ; zhu bian Lan Jifu]

Imprint

Daibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 75 [1986]

Author

Uryūzu, Ryūshin,

Author

Xu, Yangzhu

Author

Lan, Jifu
2 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154467

Author

Yamada, Ryūjō,

Title

Fan yu fo dian dao lun / Shantian Longcheng zhu ; Xu Yangzhu yi ; [zhu bian Lan Jifu]

Imprint

Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 77 [1988]

Author

Xu, Yangzhu

Author

Lan, Jifu
3 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146081

Author

Matsumoto, Bunzaburō,

Title

Fo jiao shi za kao / Songben Wensanlang zhu ; Xu Yangzhu yi ; [zhu bian Lan Jifu]

Imprint

Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 73 [1984]

Author

Xu, Yangzhu

Author

Lan, Jifu
4 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154720

Author

Murti, T. R. V.

Title

Zhong guan zhe xue / T.R.V. Murti chu ; Guo Zhongsheng yi. Pusa si xiang di yan jiu / Shenlin Longjing zhu ; Xu Yangzhu yi

Imprint

Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 73 [1984]

Author

Guo, Zhongsheng

Author

Xu, Yangzhu

Author

Kanbayashi, Ryūjō,
5 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132206

Title

Si lu shang xiao shi di wang guo : Xixia Heishui cheng di fo jiao yi shu = Lost empire of the Silk Road : Buddhist art from Khara Khoto (X-XIIIth century)/ [fan yi Xu Yangzhu ; bian ji Guo li li shi bo wu guan bian yi xiao zu]

Imprint

Taibei Shi : Guo li li shi bo wu guan, Min guo 85 [1996]

Author

Xu, YangzhuH    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers