Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Yang, Zengwen returned 12 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144353

Title

Fo jiao wen hua mian mian guan / Zhongguo she hui ke xue yuan shi jie zong jiao yan jiu suo fo jiao yan jiu shi bian ; [zhu bian Yang Zengwen ; zhi bi ren Ding Mingyi ... et al.]

Imprint

Jinan : Qi Lu shu she, 1989

Author

Yang, Zengwen

Author

Ding, Mingyi
2 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144598

Author

Yang, Zengwen

Title

Fo jiao di qi yuan / Yang Zengwen zhu

Imprint

Beijing : Jin ri Zhongguo chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
3 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141235

Title

Linji lu / Huiran ji; Yang Zengwen bian jiao

Imprint

Zhengzhou Shi : Zhongzhou gu ji chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 2001

Author

Huiran

Author

Yang, Zengwen
4 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143315

Title

Dang dai fo jiao / pen tʻse chu pien Yang Tseng-wen

Imprint

Beijing : Dong fang chu ban she : Jing xiao xin hua shu dian, 1993

Author

Yang, Zengwen

Author

Dangdai fojiao
5 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143442

Author

Huineng,

Title

Dunhuang xin ben Liuzu tan jing / Yang Zengwen jiao xie

Imprint

Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1993

Author

Yang, Zengwen
6 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153024

Title

Fo jiao yu li shi wen hua / Yang Zengwen, Fang Guangchang bian

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2001

Author

Yang, Zengwen

Author

Fang, Guangchang
7 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154391

Title

Fo dian yan jiu. Yang Zengwen deng zhu ; Yi cong bian wei hui deng yi

Imprint

Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Min guo 77 [1988]

Author

Yang, Zengwen
8 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142497

Title

Zhong Ri fo jiao xue shu hui yi lun wen ji, 1985-1995 / Yang Zengwen, Liantian Maoxiong bian

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1997

Author

Yang, Zengwen

Author

Kamata, Shigeo,
9 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140167

Title

Mazu Daoyi yu Zhongguo chan zong wen hua : 2005 nian du Sichuan Shifang Mazu wen hua jie ji nian lun wen ji / zhu bian Yang Zengwen, Jiang Mingzhong ; fu zhu bian Guo Huitu

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2006

Author

Yang, Zengwen

Author

Jiang, Mingzhong

Author

Guo, Huitu
10 of 12 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156431

Title

Dong Jin qiu fa gao seng Faxian he 'Fo guo ji' = Dong Jin qiu fa gao seng Faxian he 'Foguoji' / zhu bian Yang Zengwen, Wen Jinyu, Yang Bing ; ming yu zhu bian Shi Changxiu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2010

Author

Yang, Zengwen

Author

Wen, Jinyu

Author

Yang, BingH    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers