Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Yin-kuang, returned 260 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 260 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141766

Author

Yinguang,

Title

Yinguang fa shi wen chao / Shi Yinguang zhu shu ; Zhang Yuying jiao zhu

Imprint

Beijing Shi : Zong jiao wen hua zhu ban she, 2000

Author

Zhang, Yuying
2 of 260 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127040

Author

Htūn Myịn, U.

Title

Zat-kyī hse bwẹ

Imprint

1975
3 of 260 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000127130

Author

Myobyingyi, Sayadaw

Title

Thīngyo ạdeikpe kauk

Imprint

1936

Author

Nyan, Saya
4 of 260 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000148826

Title

Miao-yün hsüan chi

Imprint

[s.n., 1975]
5 of 260 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130754

Author

Dong, Zhiqiao

Title

'Guanshiyin ying yan ji san zhong' yi zhu / Dong Zhiqiao zhu

Imprint

Nanjing Shi : Jiangsu gu ji chu ban she : Jing xiao Jiangsu Sheng Xin hua shu dian, 2002

Author

Fu, Liang,

Author

Zhang, Yan,

Author

Lu, Gao,
6 of 260 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131065

Author

Chen, Yinke,

Title

Du shu zha ji. [Chen Yinke zhu]

Imprint

Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi San lian shu dian, 2001
7 of 260 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135883

Title

Dazu shi ke / Yongchuan Diqu wen hua ju, Dazu xian wen wu bao guan suo, Sichuan she ying xue hui Yongchuan zhi hui bian ; [she ying Gao Qi ... et al. ; zhuan wen Guo Xiangying]

Imprint

Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1981

Author

Gao, Qi

Author

Guo, Xiangying
8 of 260 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134113

Author

Huixiang,

Title

Gu Qingliang zhuan / [Huixiang]. Guang Qingliang zhuan / [Yanyi]. Xu Qingliang zhuan / [Zhang Shangying] ; Chen Yangjiong, Feng Qiaoying jiao zhu [san shu]

Imprint

Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1989

Author

Chen, Yangjiong

Author

Feng, Qiaoying

Author

Yanyi,

Author

Zhang, Shangying,
9 of 260 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000148845

Title

Ching lui hsiang yin kuo lu

Imprint

63 [1974]

Author

Pao-chʻang, Shih,

Author

Ku, Kʻun,

Author

Guṇabhadra,
10 of 260 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000149123

Author

Yün-feng, Shih

Title

Wei shih kʻai meng

Imprint

63 [1974]

Author

Hsiao-ying, Shih,H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers