Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Author = Zhang, Hong returned 9 record(s).

H    1 »

1 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131711

Author

Liang, Li

Title

Mile fo / bian wen Liang li ; hui tu Zhang Hong deng hui

Imprint

Beijing : Dong fang chu ban she, 1999

Author

Zhang, Hong
2 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144005

Author

Zhang, Zhongxing

Title

Chan wai shuo chan / Zhang Zhongxing zhu

Imprint

Ha'erbin Shi : Heilongjiang ren min chu ban she : Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1991
3 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000146232

Author

Zhang, Zhongxing

Title

Fo jiao yu Zhongguo wen xue / Zhang Zhongxing zhu

Imprint

Hefei Shi : Anhui jiao yu chu ban she : Anhui sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
4 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143005

Author

Zhang, Zhongxing

Title

Chan wai shuo chan ; Fo jiao yu Zhongguo wen xue

Imprint

Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995

Author

Zhang, Zhongxing
5 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000204063

Title

Review of Changing Lives: Life Stories of Asian Pioneers in Women's Studies by Committee on Women's Studies in Asia

Author

Zhang, Hong

Host item

The Journal of Asian Studies  55:2 417-418 1996
6 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131537

Author

Zhang, Hongxun

Title

Shuo chang yi shu qi pa : Dunhuang bian wen xuan ping / Zhang Hongxun bian zhu

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu ren min chu ban she, 2000
7 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128667

Author

Zhang, Hongshi,

Title

Tu jie Xin jing / zuo zhe: Zhang Hongshi ; [zhu bian: Yan Suhui]

Imprint

Taibei Shi : Da yan wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2006

Author

Yan, Suhui
8 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000130945

Author

Zhang, Hongxun

Title

Dunhuang su wen xue yan jiu / Zhang Hongxun zhu

Imprint

Lanzhou : Gansu jiao yu chu ban she, 2002
9 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000114043

Title

Review of Ma Hezhi and the Illustration of the Book of Odes by Julia K. Murray

Author

Zhang, Hongxing

Host item

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London  58:1 187-188 1995H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers