Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Čhatčhamnāi dōi Sūn Nangsư̄, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, returned 5 record(s).

H    1 »

1 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131162

Author

Samœ̄chai Phūnsuwan

Title

Witthayāsāt kap khwāmčhing nai watthanatham Thai / Samœ̄chai Phūnsuwan khīan

Imprint

Krung Thēp : Khrōngkān Čhatphim Khopfai : Čhatčhamnāi dōi Sūn Nangsư̄ Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2544 [2001]
2 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000153679

Author

Prīchā Chāngkhwanyư̄n

Title

Khwāmkhit thāng kānmư̄ang khō̜ng Thān Phutthathāt Phikkhu / Prīchā Chāngkhwanyư̄n

Imprint

Krung Thēp : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai : Čhatčhamnāi dōi Sūn Nangsư̄, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2538 [1995]
3 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154059

Title

Khwāmrū khū khunnatham : rūam botkhwām kīeokap khunnatham, čhariyatham, læ kānsưksā / Phaithūn Sinlārat, Pranō̜m Rō̜tkhamdī, bannāthikān

Imprint

Krung Thēp : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai : Čhatčhamnāi dōi Sūn Nangsư̄, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2534 [1991]

Author

Phaithūn Sinlārat

Author

Pranō̜m Rō̜tkhamdī
4 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143902

Author

Nāgārjuna,

Title

Rattanāwalī / Nākhaprathīp plǣ čhāk Phāsā Sanskrit

Imprint

[Bangkok] : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai : Čhatčhamnāi dōi Sūn Nangsư̄, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2534 [1991]

Author

Nākhaprathīp,
5 of 5 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143939

Author

Prīchā Chāngkhwanyư̄n

Title

Khwāmkhit thāng kānmư̄ang nai Phratraipidok / Prīchā Chāngkhwanyư̄n

Imprint

[Bangkok] : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai : Čhatčhamnāi dōi Sūn Nangsư̄, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2534 [1991]H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Scholiast . Archive . About
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers