Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Chang chun shu shu fang, returned 40 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 40 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134825

Author

Xie, Miaolin

Title

Zhongguo ming si xun li : miao yuan zhong sheng / Xie Miaolin bian zhu

Imprint

Taibei Xian Xindian Shi : Chang chun shu shu fang, min guo 75 [1986]
2 of 40 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145328

Author

Chen, Hailiang

Title

Ru he zuo fo jiao tu / Chen Hailiang bian zhu

Imprint

Taibei Xian Xindian Shi : Chang chun shu shu fang, min guo 75 [1986]
3 of 40 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145370

Author

Huisen,

Title

Fo xue ke ben / Shi Huisen zhu

Imprint

Taibei Xian Xindian Shi : Chang chun shu shu fang, min guo 75 [1986]
4 of 40 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133288

Title

Shi yong fo jiao shu xin / Hongyi da shi deng zhu

Imprint

Taibei Xian Xindian Shi : Chang chun shu shu fang, Min guo 81 [1992]

Author

Hongyi,
5 of 40 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133366

Author

Li, Jiaxing

Title

Ye yu ming yun / Li Jiaxing bian zhu

Imprint

Taibei Xian Xindian Shi : Chang chun shu shu fang, Min guo 81 [1992]
6 of 40 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134557

Author

Li, Yuanfeng

Title

Fo xiang di dan sheng / Li Yuanfeng bian zhu

Imprint

Taibei Xian Xindian Shi : Chang chun shu shu fang, min guo 76 [1987]
7 of 40 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134643

Author

Yi, Benzheng

Title

Yi ri yi fo : xue fo ri ji / [Yi Benzheng bian zhu]

Imprint

Taibei Xindian : Chang chun shu shu fang, min guo 76 [1987]
8 of 40 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000144934

Title

Da sheng fo jiao dian xian mian / Li Chenghua bian yi

Imprint

Taibei Xian Xindian Shi : Chang chun shu shu fang, Min guo 76 [1987]

Author

Li, Chenghua
9 of 40 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145058

Author

Jiang, Jialin

Title

Fo xue ji chu zhi shi / Jiang Jialin bian zhu

Imprint

Taibei Xian Xindian Shi : Chang chun shu shu fang, min guo 76 [1987]
10 of 40 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000154202

Title

Fo jiao Zang yu du ben / Gao Jianming bian yi

Imprint

Taibei Xian Xindian Shi : Chang chun shu shu fang, Min guo 79 [1990]

Author

Gao, JianmingH    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers