Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Dong da tu shu gong si, returned 16 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145248

Title

Dang dai xue ren tan fo jiao / Yang Huinan bian zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju, 1986

Author

Yang, Huinan
2 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145371

Author

Huo, Taohui

Title

Jue dui yu yuan rong : fo jiao si xiang lun ji / Huo Taohui zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju, 1986
3 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000145502

Author

Zheng, Jinde

Title

Xian dai fo xue yuan li / Zheng Jinde zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju, 1986
4 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134583

Author

Ou, Jiecheng

Title

Huiyuan / Ou Jiecheng zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju, 1987
5 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143127

Author

Gu, Weikang

Title

Chan zong liu bian / Gu Weikang zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju, Min guo 83 [1994]
6 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142344

Author

Gu, Weikang

Title

Can jing he yi liu lue / Gu Weikang zhu ; Fu Weixun, Yang Huinan zhu bian

Imprint

Taibei Shi : Dong da tu shu gong si, Minguo 86 [1997]
7 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142350

Author

Hengqing

Title

Fo xing si xiang / Shi Hengqing zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong da tu shu gong si, Minguo 86 [1997]
8 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135230

Author

Chen, Boda

Title

Yuan man sheng ming di shi xian : bu shi bo luo mi / Chen Boda zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju, 1984
9 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135231

Author

Chen, Huijian

Title

Dang dai fo men ren wu / Chen Huijian bian zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju, 1984
10 of 16 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134057

Title

Tang Xuanzang SanZang zhuan shi hui bian / Guangzhongfashi bian zhu

Imprint

Taibei Shi : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju, Min guo 78 [1989]

Author

Guangzhongfashi

Author

Huili

Author

Yancong,H    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers