Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Dong fang chu ban she, returned 22 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131565

Title

Gao seng / bian wen Shi Cheng ; hui tu Zhang Mei deng

Imprint

Beijing : Dong fang chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1999

Author

Shi, Cheng

Author

Zhang, Mei
2 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131711

Author

Liang, Li

Title

Mile fo / bian wen Liang li ; hui tu Zhang Hong deng hui

Imprint

Beijing : Dong fang chu ban she, 1999

Author

Zhang, Hong
3 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131727

Author

Nan, Shan

Title

Fo shi. bian wen Nan Shan ; hui tu Fan Zhen'ai deng

Imprint

Beijing : Dong fang chu ban she, 1999

Author

Fan Zhen'ai
4 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129334

Title

Zhongguo ming si = Zhong guo ming si / Han Xin zhu bian

Imprint

Beijing : Dong fang chu ban she, 2008

Author

Han, Xin
5 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128421

Author

Ping, Chang

Title

Hua yan jing / bian wen Ping Chang ; hui tu Huang Yongzhen

Imprint

Beijing : Dong fang chu ban she, 1999

Author

Huang, Yongzhen
6 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142051

Author

Chen, Hong

Title

Sheng xia yu nie pan : Han Tang seng ren dao shi di ren sheng zhui qiu / Chen Hong, Hu Zhongshan zhu

Imprint

Beijing : Dong fang chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1998

Author

Hu, Zhongshan
7 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000143315

Title

Dang dai fo jiao / pen tʻse chu pien Yang Tseng-wen

Imprint

Beijing : Dong fang chu ban she : Jing xiao xin hua shu dian, 1993

Author

Yang, Zengwen

Author

Dangdai fojiao
8 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131675

Author

Han, Jinke,

Title

Cong fo zhi she li dao fa men si wen hua / Han Jinke zhu

Imprint

Beijing : Dong fang chu ban she, 1999
9 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131712

Author

Liang, Li

Title

Ran deng fo / [bian wen Liang Li ; hui tu Ma Yongxin]. Yao shi fo / [bian wen Liang Li ; hui tu Zhang Hong]

Imprint

Beijing : Dong fang chu ban she, 1999
10 of 22 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131747

Author

Ping, Chang

Title

Fo ben sheng / bian wen Ping Chang ; hui tu Gao Baosheng deng

Imprint

Beijing : Dong fang chu ban she, 1997

Author

Gao, BaoshengH    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers