Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, returned 9 record(s).

H    1 »

1 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000135787

Author

Jin, Zhilin

Title

Yan'an shi ku yi shu / Jin Zhilin bian zhu

Imprint

Beijing : Ren min mei shu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1982
2 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132059

Title

Chao ben li dai gao seng ji zhuan

Imprint

Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1997
3 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134005

Title

Gong xian Tianlong shan Xiangtang shan Anyang shi ku diao ke / Zhongguo mei shu quan ji bian ji wei yuan hui ; [ben juan zhu bian Chen Mingda ; fu zhu bian Ding Mingyi]

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1989

Author

Chen, Mingda,

Author

Ding, Mingyi
4 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134065

Title

Xinjiang shi ku bi hua / Zhongguo mei shu quan ji bian ji wei yuan hui ; [zhu bian Su Bai ; fu zhu bian Ma Shichang, Chao Huashan]

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1989
5 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134211

Title

Bing ling si deng shi ku diao su / Zhongguo mei shu quan ji bian ji wei yuan hui ; [zhu bian Dong Yuxiang ; fu zhu bian Yue Banghu]

Imprint

Beijing : Ren min mei shu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1988

Author

Dong, Yuxiang

Author

Yue, Banghu
6 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134261

Title

Maiji shan shi ku diao su / Zhongguo mei shu quan ji bian ji wei yuan hui ; [zhu bian Sun Jiyuan ; fu zhu bian Li Ximin]

Imprint

Beijing : Ren min mei shu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1988

Author

Sun, Jiyuan,

Author

Li, Ximin
7 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134300

Title

Yun'gang Shiku diao ke / Zhongguo mei shu quan ji bian ji wei yuan hui ; [ben juan zhu bian Su Bai ; fu zhu bian Li Zhiguo]

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1988

Author

Su, Bai

Author

Li, Zhiguo
8 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134467

Title

Maijishan deng shi ku bi hua / Zhongguo mei shu quan ji bian ji wei yuan hui ; [ben juan gu wen Yan Wenru ; zhu bian Dong Yuxiang]

Imprint

Beijing : Ren min mei shu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1987

Author

Dong, Yuxiang
9 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000134279

Title

Si guan bi hua / Zhongguo mei shu quan ji bian ji wei yuan hui ; [ben juan zhu bian Jin Weinuo ; fu zhu bian Cai Zejun, Wang Long]

Imprint

Beijing : Wen wu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1988H    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers