Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Gansu min zu chu ban she, returned 9 record(s).

H    1 »

1 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000142019

Title

Zang mi xin yao shi jiang / bian zhu zhe Qiu Ling ... [et al.]

Imprint

Lanzhou : Gansu min zu chu ban she, 1998

Author

Qiu, Ling
2 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131542

Author

Zhazha

Title

Labuleng si huo fo shi xi / Zhazha zhu

Imprint

Lanzhou Shi: Gansu min zu chu ban she, 2000
3 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133679

Author

Tang, Jingfu

Title

Zhongguo Zang chuan fo jiao ming seng lu / Tang Jingfu

Imprint

Lanzhou : Gansu min zu chu ban she : Gansu sheng xin hua shu dian fa xing, 1991
4 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000128789

Author

Jin, Xiongshi

Title

Pu sa you po sai jie jing jiang ji / Jin Xiongshi zhu = A discourse on the sutra on upasaka precepts / Jin Xiongshi

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu min zu chu ban she, 2011
5 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141497

Title

Han Zang fo xue ci dian = Rgya Bod śan sbyar Saṅs-rgyas chos gźuṅ gi tshig mdzod / [zhu bian, Ma-śes-rab ... [et al.]]

Imprint

[Lanzhou] : Gansu min zu chu ban she, 2000

Author

Ma-śes-rab
6 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000141852

Author

Caiwangnaoru,

Title

Sheng xing yu miao guo : Zang chuan Fo jiao mi zong qi ji / Caiwangnaoru bian zhu

Imprint

Lanzhou : Gansu min zu chu ban she, 1999
7 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131237

Title

Dunhuang yan jiu wen ji. Dunhuang yan jiu yuan bian

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu min zu chu ban she, 2000
8 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131498

Author

Skal-bzaṅ-tshe-brtan

Title

Tian zang : Zang zu sang zang wen hua / Gazangcaidan, Gesangben bian zhu

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu min zu chu ban she, 2000

Author

Gesangben
9 of 9 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000129257

Title

Labuleng li shi dang an bian mu yu Labuleng yan jiu lun zhu mu lu suo yin = Bla-braṅ lo rgyus yig tshags sgrig byaṅ daṅ Bla-braṅ źib ʼjug dpyad rtsom gyi dkar chag / Dan Qu, Qi Xiaoping bian

Imprint

Lanzhou : Gansu min zu chu ban she, 2008

Author

Danqu,

Author

Qi, XiaopingH    1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—21 Indica et Buddhica Publishers