Scholia

a.  select attribute 1 and enter term 1 ...
b.  select operator (and/or/not) ...
c.  select attribute 2 and enter term 2 ...

Result

Publisher = Gansu ren min chu ban she, returned 13 record(s).

H    10 »  1 »

1 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140016

Title

Xi bei zong jiao lun cong

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu ren min chu ban she, 2006-
2 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000133132

Author

Pelliot, Paul,

Title

Boxihe Dunhuang shi ku bi ji / Boxihe zhu ; Geng Sheng, Tang Jianbin yi

Imprint

Lanzhou : Gansu ren min chu ban she, 1993

Author

Geng, Sheng

Author

Tang, Jianbin
3 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000136316

Title

Dunhuang shi ku yi shu / Dunhuang wen wu yan jiu suo bian

Imprint

Lanzhou : Gansu ren min chu ban she : Gansu sheng xin hua shu dian fa xing, 1979
4 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131521

Author

Xie, Shengbao,

Title

Jin shi guo bao : Dunhuang bi hua yin yuan gu shi / Xie Shengbao bian zhu

Imprint

Lanzhou : Gansu ren min chu ban she, 2000
5 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131522

Author

Xie, Shengbao,

Title

Ling yi sheng ji : Dunhuang bi hua shi ji gu shi / Xie Shengbao bian zhu

Imprint

Lanzhou : Gansu ren min chu ban she, 2000
6 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000131537

Author

Zhang, Hongxun

Title

Shuo chang yi shu qi pa : Dunhuang bian wen xuan ping / Zhang Hongxun bian zhu

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu ren min chu ban she, 2000
7 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132791

Author

Duan, Wenjie

Title

Duan Wenjie Dunhuang yi shu lun wen ji

Imprint

Lanzhou : Gansu ren min chu ban she, 1994
8 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000132915

Author

Wang, Fanzhou

Title

Dunhuang seng shi jiao ji / Wang Fanzhou ; Xi bei shi fan da xue gu ji zheng li yan jiu suo, Dunhuang yan jiu yuan Dunhuang yi shu yan jiu suo he bian

Imprint

Lanzhou : Gansu ren min chu ban she, 1994
9 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000140153

Author

Li, Shangquan,

Title

Dang dai Zhongguo Han chuan fo jiao xin yang fang shi de bian qian : yi Jiang Zhe fo jiao zai Taiwan de liu bian wei li / Li Shangquan zhu

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu ren min chu ban she, 2006
10 of 13 — Summary · FULL RECORD · BibTeX · RIS


IEB-ID

IEB0000156319

Author

Duan, Wenjie

Title

Longshang xue ren wen cun. Duan Wenjie zhu ; Du Qi, Zhao Shengliang bian xuan

Imprint

Lanzhou Shi : Gansu ren min chu ban she, 2010

Author

Du, QiH    10 »  1 »Scholia — Journal coverage

Search other catalogues — Scholiast . LoC . ZDB . NACSIS-CAT

 

 

Authors . Publications . Scholiast . Archive . About . Shop
Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© 2005—22 Indica et Buddhica Publishers